Geometry - Meetkunde

Statistics Gr12

In this course miss Pythagoras explains everything you should know about Grade 12 Statistics.  The following topics are being dealt with in detail: Scatterplots Least Squares Regression Line Correlation Exam Type Questions Please Note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Statistics Gr12 Read More »

Statistiek Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Graad 12 Statistiek.  Sy behandel die volgende onderwerpe in detail: Spreidingsdiagramme Kleinste-kwadrate-regressielyn Korrelasie Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae na aankoop geldig.

Statistiek Gr12 Read More »

Euclidean Geometry Part2 Gr12

This course is Part2 of Euclidean Geometry.  All the lessons in this course consist of Exam Type Questions which appeared in previous papers.  Miss Pythagoras suggests that you watch the course, Euclidean Geometry Part1, first.  In Part1 all the theory and the Grade12 theorems are being explained meticulously.  After watching Part1, this course will make

Euclidean Geometry Part2 Gr12 Read More »

Statistics Gr11

In this course miss Pythagoras explains everything you need to know about Statistics.  The following topics are being dealt with: Five Number Summary Box and whiskers Diagram Symmetrical and Skewed Data Outliers Ogive Standard Deviation Exam Type Questions Please Note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Statistics Gr11 Read More »

Statistiek Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet In Statistiek.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Vyfgetal Opsomming Mond en Snor Diagramme Simmetriese en Skewe Data Uitskieters Ogief Standaardafwyking Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Statistiek Gr11 Read More »

Euclidean Geometry Part 2 – Cyclic Quadrilaterals Gr11

Miss Pythagoras explains the following in this course: Introduction to cyclic quadrilaterals. The theorem, the two opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, and it’s converse. The theorem, the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle. How to prove that a quadrilateral is cyclic. Easy examples to practice

Euclidean Geometry Part 2 – Cyclic Quadrilaterals Gr11 Read More »

Sirkelmeetkunde Deel 2 – Koordevierhoeke Gr11

In hierdie kursus word die volgende behandel: Inleiding tot koordevierhoeke. Die stelling, die teenoorstaande hoeke van ‘n koordevierhoek is supplementêr en sy omgekeerde. Die stelling, die buitehoek van ‘n koordevierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Hoe om te bewys dat ‘n vierhoek ‘n koordevierhoek is. Daar is ook eenvoudige voorbeelde om die stellings in

Sirkelmeetkunde Deel 2 – Koordevierhoeke Gr11 Read More »

Sirkelmeetkunde Deel 1 – Sirkels met middelpunt Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik die eerste vier sirkelstellings.  Sy begin met die formele bewyse, maklike voorbeelde  en dan meer ingewikkelde probleme (vir elke stelling), tipiese vrae wat jy in eksamenvraestelle kan verwag.  Soos gewoonlik, verduidelik sy  Meetkunde stap-vir-stap en maklik om te volg metodes.  Hierdie is die eerste tree van jou reis om Sirkelmeetkunde uiteindelik te

Sirkelmeetkunde Deel 1 – Sirkels met middelpunt Gr11 Read More »

Scroll to Top