Trigonometry - Trigonometrie

Trigonometrie: Vergelykings Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die moeilike onderwerp van Trig Vergelykings.  Sy behandel eers Spesifieke Oplossing en dan Algemene Oplossing.  Sy stel voor dat jy eers die kursus oor Trig Identiteite kyk voordat jy hierdie een kyk. Die volgende onderwerpe word hier behandel: Trig Vergelykings: Spesifieke oplossing Trig Vergelykings: Algemene oplossing Beperkings op Identiteite

Trigonometrie: Vergelykings Gr11 Read More »

Trigonometry Part2 Gr10

This is the second part of Trigonometry.  Here, miss Pythagoras explains the following in detail: Special angles Reciprocal Functions Trigonometry and the Cartesian plane Two- Dimensional Problems Miss Pythagoras suggests that you watch Part1 of Trigonometry first, since this course is based on it. Please Note:  This course is only available for 60 days from

Trigonometry Part2 Gr10 Read More »

Trigonometrie Deel2 Gr10

Hierdie is die tweede gedeelte van Trigonometrie.  Hier verduidelik juffrou Pythagoras die volgende onderwerpe in detail: Spesiale Hoeke Omgekeerde of Resiprook Funksies Trigonometrie en die Cartesiese Vlak Twee-Dimensionele probleme Juffrou Pythagoras stel voor dat jy eers Deel1 van die Trig kyk, omdat hierdie werk daarop volg. Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae

Trigonometrie Deel2 Gr10 Read More »

Trigonometry: Identities Gr11

In this course miss Pythagoras explains Trig Identities like you have never seen before.  You will definitely understand how it works, after you have watched these lessons. The following topics are being dealt with: Reduction Formulae Negative Angles Special angles Square and Quotient identities Exam Type Questions Please note:  This course is only available for

Trigonometry: Identities Gr11 Read More »

Trigonometrie: Identiteite Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Trig Identiteite soos jy dit nog nooit gehoor het nie. Jy gaan verseker verstaan hoe dit werk na jy hierdie lesse gekyk het.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Herleidingsformules Negatiewe hoeke Spesiale hoeke Vierkants- en Kwosiënt Identiteite Verskeie Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs geldig

Trigonometrie: Identiteite Gr11 Read More »

Trigonometry Part1 Gr10

In this course miss Pythagoras explains Trigonometry from the very beginning. If you pay attention and follows her closely, then you will understand the basics of Trigonometry and what it is all about. She divided the Trig into two sections, to ensure that all the topics are covered and explained in detail.  In this course

Trigonometry Part1 Gr10 Read More »

Trigonometrie Deel1 Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Trigonometrie van die begin af.  As jy hier mooi oplet en haar volg, sal jy die grondbeginsels van Trig verstaan.  Sy het die Trig opgedeel in twee kursusse sodat sy al die werk deeglik kan verduidelik.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus bespreek: Inleiding tot Trigonometrie Bereken die

Trigonometrie Deel1 Gr10 Read More »

Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die moeilike onderwerp van Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke.  Sy maak dit verstaanbaar vir almal.  Die volgende onderwerpe word behandel: Identiteite en Herleidingsformules Hersiening Saamgestelde hoek vir cos(A-B) Saamgestelde hoek vir cos(A+B) Saamgestelde hoek vir sin(A+B) en sin(A-B) Dubbelhoeke Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na

Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke Gr12 Read More »

Scroll to Top