ZDBE Wiskunde Vraestel 2 (Nov 2021) Gr12

Current Status
Not Enrolled
Price
ZAR50
Get Started

Juffrou Pythagoras help jou om ‘n beter houvas op  Vraestel 2- Trigonometrie en Sirkelmeetkunde te kry.  Elke vraag word ontrafel en verduidelik op so manier dat elke Wiskunde student se vrees en angs soos mis voor die son sal verdwyn.  Jy sal baie goed ingelig en voorbereid vir Vraestel 2 wees nadat jy die video deurgewerk het.  Let wel:  Hierdie kursus sal 60 dae na aankoop verstryk. In hierdie vraestel kan jy die volgende onderwerpe verwag:

  • Statistiek, Datahantering, Kleinste kwadrate regressie lyn, Korrelasie, Standaardafwyking.
  • Analitiese meetkunde, ewewydige en loodregte lyne, gradient, sirkel met middelpunt (a;b), Raaklyn aan ‘n sirkel.
  • Trigonometrie, Herleidings formules, Trig identiteite, Saamgestelde en dubbelhoeke, Trig vergelykings, Sinus reël, Cosinus reël, Trig grafieke of funksies.
  • Sirklemeetkunde, Koordevierhoeke, Raaklyne, Eweredigheid, Middelpuntstelling, Gelykvormigheid in driehoeke.
Scroll to Top