A Gratis: Funksies Deel2: Reguitlyn Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor die Reguitlyn of Lineêre Funksie.  Die volgende onderwerpe word in diepte behandel:

  • Skets van Reguitlyn met behulp van die Tabel metode
  • Skets van Reguitlyn met behulp van die Dubbel-afsnit metode
  • Alles oor Gradient
  • Spesiale, eweydige- en loodregte lyne
  • Metodes om die Vergelyking van ‘n Reguitlyn te bereken
  • Hoe om die koördinaat van die snypunt van twee lyne te bereken

Let wel:  Hierdie kursus is GRATIS!!

error: Content is protected !!
Scroll to Top