Gr 12

Statistics Gr12

In this course miss Pythagoras explains everything you should know about Grade 12 Statistics.  The following topics are being dealt with in detail: Scatterplots Least Squares Regression Line Correlation Exam Type Questions Please Note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Statistics Gr12 Read More »

Statistiek Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Graad 12 Statistiek.  Sy behandel die volgende onderwerpe in detail: Spreidingsdiagramme Kleinste-kwadrate-regressielyn Korrelasie Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae na aankoop geldig.

Statistiek Gr12 Read More »

Waarskynlikheid Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras al die Graad 12 Waarskynlikheid.  Sy stel voor dat jy die Graad 11 video’s ook kyk.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Fundamentele Telbeginsel Fakulteite Herhaling en Seleksies Hope Eksamen Tipe Vrae Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Waarskynlikheid Gr12 Read More »

Probability Gr12

In this course miss Pythagoras explains all the Grade 12 Probability. She suggests that you watch the Grade 11 Probability video’s as well.  The following topics are being dealt with: Fundamental Counting Principle Factorials Repetition and Selections Plenty of Exam Type questions Please note:  This course is only available for 60 days from date of

Probability Gr12 Read More »

Euclidean Geometry Part2 Gr12

This course is Part2 of Euclidean Geometry.  All the lessons in this course consist of Exam Type Questions which appeared in previous papers.  Miss Pythagoras suggests that you watch the course, Euclidean Geometry Part1, first.  In Part1 all the theory and the Grade12 theorems are being explained meticulously.  After watching Part1, this course will make

Euclidean Geometry Part2 Gr12 Read More »

Calculus Part3: Application

This is Part three of Calculus.  In this course miss Pythagoras explains all the possible types of questions which you can expect on the Application of Calculus. The following topics are being dealt with in this course: Area Problems Volume Problems Different Maximum and Minimum Problems Rate of Change Calculus of Motion Please Note:  This

Calculus Part3: Application Read More »

Differensiaalrekene Deel3: Toepassing

Hierdie is deel drie van Differensiaarekene.  In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras al die moontlike tipe vrae wat jy kan verwag oor die toepassing van Differensiaarekene.  Die volgende onderwerpe word volledig behandel: Oppervlakte Probleme Volume Probleme Verskeie Maksimum en Minimum Probleme Veranderingstempo Beweging en Differensiasie Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig

Differensiaalrekene Deel3: Toepassing Read More »

Res- en Faktorstelling: Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die Res- en Faktorstelling wat jy nodig het om op die ou einde ‘n derdegraadse polinoom te kan faktoriseer.  Dit gaan jou later help om ‘n derdegraadse funksie se x-afsnitte te bereken in die Differensiaalrekene afdeling.  In hierdie kursus word die volgende onderwerpe behandel: Die Resstelling Die Faktorstelling Langdeling

Res- en Faktorstelling: Gr12 Read More »

Financial Mathematics Part2 Gr12

In this course miss Pythagoras explains the second part of Financial Mathematics.  She strongly suggests that you watch Part1 first before watching these video’s.  After watching these lessons Financial Mathematics won’t be a problem anymore.  The following topics are being dealt with in this course: Outstanding Balance on a Loan Sinking Funds Deferred Annuities Determine

Financial Mathematics Part2 Gr12 Read More »

Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die moeilike onderwerp van Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke.  Sy maak dit verstaanbaar vir almal.  Die volgende onderwerpe word behandel: Identiteite en Herleidingsformules Hersiening Saamgestelde hoek vir cos(A-B) Saamgestelde hoek vir cos(A+B) Saamgestelde hoek vir sin(A+B) en sin(A-B) Dubbelhoeke Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na

Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke Gr12 Read More »

Functions Gr12

In this course miss Pythagoras explains Functions in detail.  The following topics are being covered in this course: Functions – Theory. Inverse of a Straight Line. Inverse of a Parabola. Inverse of an Exponential function – Logarithmic function. Exam type questions. Please note:  This course is only available for 60 days from date of purchase.

Functions Gr12 Read More »

Funksies Gr12

In hierdie kursus verduidelik Juffrou Pythagoras Funksies en Inverse volledig.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus bespreek: Funksies – Teorie. Inverse van ‘n Reguitlyn. Inverse van ‘n Parabool. Inverse van ‘n Eksponensiële Funksie – Logaritmiese Funksie. Eksamen tipe vrae.   L.W. Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Funksies Gr12 Read More »

Rye en Reekse Deel 2 Gr12

In hierdie les verduidelik juffrou Pythagoras die tweede gedeelte van Rye en Reekse. Sy behandel die volgende onderwerpe: Die Som van Rekenkundige Reekse Die Som van Meetkundige Reekse Bewyse van die Som-formules vir eksamen doeleindes Som tot oneindig Eksamen tipe vrae oor Reekse Let wel. Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Rye en Reekse Deel 2 Gr12 Read More »

Scroll to Top