Afrikaans

Stelling van Pythagoras Gr9

In hierdie kursus word die Stelling van Pythagoras in detail verduidelik.  Die volgende onderwerpe word gedek: Die Stelling van Pythagoras Hoe om te bepaal of ‘n driehoek Reghoekig is Voorbeelde in die regte lewe met betrekking tot die Stelling van Pythagoras Eksamen Tipe Vrae Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae na aankoop geldig.

Stelling van Pythagoras Gr9 Read More »

Meetkunde van 2D Figure Gr9

In hierdie kursus verduidelik juf. Pythagoras alles wat jy moet weet oor die Meetkunde van 2-Dimensionele figure.  Die volgende onderwerpe behandel sy volledig: Identifiseer en Klassifiseer Driehoeke Eienskappe van Vierhoeke Gelykvormige Driehoeke en Vierhoeke Kongruensie Hope Eksamen Tipe Vrae Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae na aankoop geldig.  

Meetkunde van 2D Figure Gr9 Read More »

Funksies Deel3: Parabool Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die Kwadratiese funksie of Parabool.  Die volgende onderwerpe word volledig behandel: Skets van ‘n Parabool Die effek van ‘a’ en ‘q’ Bereken die vergelyking van ‘n Parabool Teorie nl: Simmetrie-as, Definisie- en Waardeversameling, Maksimum en minimum draaipunt Grafiek interpretasie en afleidings uit grafieke Hoe om ‘n tabel met ‘n

Funksies Deel3: Parabool Gr10 Read More »

Meetkunde van 2D Figure Gr8

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Meetkunde van 2-Dimensionele figure.  Die volgende onderwerpe word in detail bespreek: Klassifiseer Driehoeke na aanleiding van hul Sye Klassifiseer Driehoeke na aanleiding van hul Hoeke Oplos van Onbekendes in Driehoeke Eienskappe van vierhoeke nl: Vierkant, Ruit, Reghoek, Paralellogram, Vlieër, Trapesium Kongruensie en Gelykvormigheid Eksamen Tipe vrae, volledig behandel Let

Meetkunde van 2D Figure Gr8 Read More »

Meetkunde: Reguit Lyn Gr8

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor ‘n Reguit Lyn.  Sy behandel die volgende onderwerpe: Som van aangrensende hoeke op ‘n reguit lyn Regoorstaande hoeke ‘n Snylyn en die tipe hoeke wat gevorm word Ewewydige Lyne Verwisselende hoeke, Ooreenkomstige hoeke en Ko-binne hoeke Tipiese vrae wat jy in die Eksamen

Meetkunde: Reguit Lyn Gr8 Read More »

Funksies Deel1: Teorie Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras baie belangrike teorie wat jy behoort te weet oor funksies.  Sy stel voor dat jy heel eerste hierdie kursus kyk voordat jy aan beweeg na die Reguitlyn, Parabool en Eksponensiële funksie.  Die volgende onderwerpe word hier baie deeglik behandel: Definisie van ‘n Funksie Funksie Notasie Voorstelling van ‘n Funksie

Funksies Deel1: Teorie Gr10 Read More »

Wetenskaplike Notasie Gr9

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Wetenskaplike notasie.  Sy bespreek die volgende onderwerpe in detail: Wat is Wetenskaplike notasie? Die skryf van baie Groot getalle. Die skryf van piepklein getalle. Berekeninge met getalle in Wetenskaplike notasie. Let wel:  Die kursus is slegs geldig vir 60 dae na aankoop.

Wetenskaplike Notasie Gr9 Read More »

Statistiek Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Graad 12 Statistiek.  Sy behandel die volgende onderwerpe in detail: Spreidingsdiagramme Kleinste-kwadrate-regressielyn Korrelasie Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae na aankoop geldig.

Statistiek Gr12 Read More »

Waarskynlikheid Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras al die Graad 12 Waarskynlikheid.  Sy stel voor dat jy die Graad 11 video’s ook kyk.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Fundamentele Telbeginsel Fakulteite Herhaling en Seleksies Hope Eksamen Tipe Vrae Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Waarskynlikheid Gr12 Read More »

Differensiaalrekene Deel3: Toepassing

Hierdie is deel drie van Differensiaarekene.  In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras al die moontlike tipe vrae wat jy kan verwag oor die toepassing van Differensiaarekene.  Die volgende onderwerpe word volledig behandel: Oppervlakte Probleme Volume Probleme Verskeie Maksimum en Minimum Probleme Veranderingstempo Beweging en Differensiasie Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig

Differensiaalrekene Deel3: Toepassing Read More »

Res- en Faktorstelling: Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die Res- en Faktorstelling wat jy nodig het om op die ou einde ‘n derdegraadse polinoom te kan faktoriseer.  Dit gaan jou later help om ‘n derdegraadse funksie se x-afsnitte te bereken in die Differensiaalrekene afdeling.  In hierdie kursus word die volgende onderwerpe behandel: Die Resstelling Die Faktorstelling Langdeling

Res- en Faktorstelling: Gr12 Read More »

Statistiek Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet In Statistiek.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Vyfgetal Opsomming Mond en Snor Diagramme Simmetriese en Skewe Data Uitskieters Ogief Standaardafwyking Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Statistiek Gr11 Read More »

Funksies: Hiperbool Gr11

In hierdie kursus behandel juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor ‘n Hiperbool.  Die volgende onderwerpe word behandel: Inleiding tot ‘n Hiperbool Volledige verduideliking oor hoe om ‘n Hiperbool te skets Hoe om die vergelyking van ‘n Hiperbool te bereken Asimptote en hoe om die vergelyking van die Asse van Simmetrie te bereken Eksamen

Funksies: Hiperbool Gr11 Read More »

Funksies: Parabool Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Parabole.  Die volgende word in hierdie kursus behandel: Tipe 1- Parabool in standaardvorm Tipe 2- Parabool in Draaipuntvorm Hoe om die vergelyking van ‘n Parabool te bereken Die Snypunt van twee Grafieke Verander van een vorm na ‘n ander d.m.v kwadraatsvoltooiing Let wel: 

Funksies: Parabool Gr11 Read More »

Trigonometrie: Vergelykings Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die moeilike onderwerp van Trig Vergelykings.  Sy behandel eers Spesifieke Oplossing en dan Algemene Oplossing.  Sy stel voor dat jy eers die kursus oor Trig Identiteite kyk voordat jy hierdie een kyk. Die volgende onderwerpe word hier behandel: Trig Vergelykings: Spesifieke oplossing Trig Vergelykings: Algemene oplossing Beperkings op Identiteite

Trigonometrie: Vergelykings Gr11 Read More »

Trigonometrie Deel2 Gr10

Hierdie is die tweede gedeelte van Trigonometrie.  Hier verduidelik juffrou Pythagoras die volgende onderwerpe in detail: Spesiale Hoeke Omgekeerde of Resiprook Funksies Trigonometrie en die Cartesiese Vlak Twee-Dimensionele probleme Juffrou Pythagoras stel voor dat jy eers Deel1 van die Trig kyk, omdat hierdie werk daarop volg. Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae

Trigonometrie Deel2 Gr10 Read More »

Trigonometrie: Identiteite Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Trig Identiteite soos jy dit nog nooit gehoor het nie. Jy gaan verseker verstaan hoe dit werk na jy hierdie lesse gekyk het.  Die volgende onderwerpe word hier behandel: Herleidingsformules Negatiewe hoeke Spesiale hoeke Vierkants- en Kwosiënt Identiteite Verskeie Eksamen Tipe Vrae Let Wel:  Hierdie kursus is slegs geldig

Trigonometrie: Identiteite Gr11 Read More »

Trigonometrie Deel1 Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Trigonometrie van die begin af.  As jy hier mooi oplet en haar volg, sal jy die grondbeginsels van Trig verstaan.  Sy het die Trig opgedeel in twee kursusse sodat sy al die werk deeglik kan verduidelik.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus bespreek: Inleiding tot Trigonometrie Bereken die

Trigonometrie Deel1 Gr10 Read More »

Vergelykings Gr9

Hierdie is Deel 3 van die reeks Algebra in Graad 9.  Juffrou Pythagoras verduidelik, Oplos van Vergelykings.  Sy behandel die volgende onderwerpe: Oplos van Lineêre Vergelykings Oplos van Vergelykings wat Breuke bevat Oplos van Kwadratiese Vergelykings Woordsomme wat Vergelykings bevat Let Wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.  

Vergelykings Gr9 Read More »

Vergelykings Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Vergelykings volledig.  Die volgende onderwerpe word bespreek: Lineêre Vergelykings Kwadratiese Vergelykings Gelyktydige Vergelykings – Eliminasie en Substitusie Eksponensiële Vergelykings Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae na aankoop geldig.

Vergelykings Gr10 Read More »

Getalpatrone Gr9

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy behoort te weet oor Getalpatrone.  Die volgende onderwerpe word volledig verduidelik: Getalrye met ‘n Konstante Verskil Getalrye met ‘n Konstante Verhouding Verskillende soorte Rye Diagramme en Meetkundige Patrone Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae na aankoop beskikbaar.

Getalpatrone Gr9 Read More »

Getalpatrone Gr8

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras alles wat jy moet weet oor Getalpatrone.  Sy verduidelik die volgende onderwerpe: Numeriese Getalrye Meetkundige Getalrye Verskillende Getalrye Reëls om Patrone te beskryf Patrone in Diagram vorm Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Getalpatrone Gr8 Read More »

Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke Gr12

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras die moeilike onderwerp van Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke.  Sy maak dit verstaanbaar vir almal.  Die volgende onderwerpe word behandel: Identiteite en Herleidingsformules Hersiening Saamgestelde hoek vir cos(A-B) Saamgestelde hoek vir cos(A+B) Saamgestelde hoek vir sin(A+B) en sin(A-B) Dubbelhoeke Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na

Trig Saamgestelde en Dubbelhoeke Gr12 Read More »

Getalpatrone Gr10

Juffrou Pythagoras verduidelik Getalpatrone en hope eksamen tipe vrae in hierdie kursus.  In hierdie kursus word die volgende onderwerpe behandel: Inleiding tot Getalpatrone Lineêre Getalry Eksamen tipe vrae Bonus – Nog eksamen tipe vrae LW:  Die kursus is slegs vir 60 dae na aankoop geldig.

Getalpatrone Gr10 Read More »

Gewone Breuke Gr9

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Gewone Breuke.  Sy behandel die volgende onderwerpe: Optel en Aftrek van Gewone Breuke Vermenigvuldiging en Deling van Gewone Breuke Kwadrate, Derdemagte en Wortels met Breuke Persentasies en Breuke Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Gewone Breuke Gr9 Read More »

Eksponente Gr8

Juffrou Pythagoras verduidelik Eksponente en Wetenskaplike Notasie volledig.  In hierdie kursus behandel sy die volgende onderwerpe: Getalle in Eksponentvorm Eksponentwette en Reëls Berekeninge met Eksponente Kwadrate, Derdemagte en Wortels met Eksponente Wetenskaplike Notasie Let wel:  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Eksponente Gr8 Read More »

Funksies Gr12

In hierdie kursus verduidelik Juffrou Pythagoras Funksies en Inverse volledig.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus bespreek: Funksies – Teorie. Inverse van ‘n Reguitlyn. Inverse van ‘n Parabool. Inverse van ‘n Eksponensiële Funksie – Logaritmiese Funksie. Eksamen tipe vrae.   L.W. Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Funksies Gr12 Read More »

Getalpatrone Gr11

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras getalpatrone en spesifiek ‘n Kwadratiese Ry, volledig.  Hierdie kursus dek die volgende onderwerpe: Inleiding tot Kwadratiese Ry. Bepaal die Algemene term van ‘n Kwadratiese Ry. Bereken hoeveel terme is in ‘n ry. Eksamen tipe vrae oor Getralrye. Let wel:  Hierdie kursus is slegs geldig vir 60 dae na aankoop.

Getalpatrone Gr11 Read More »

Aard van die Wortels Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Aard van die Wortels volledig.  Die volgende onderwerpe word in hierdie kursus behandel: Gee die aard van die wortels. Bereken die waarde van k as die aard gegee is. Bewys dat die wortels van ‘n sekere aard is. Vind die vergelyking as die wortels gegee is. Let wel.  Hierdie kursus is slegs

Aard van die Wortels Gr11 Read More »

Woordsomme Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Woordsomme soos wat dit voorkom in Vraestel 1, Vraag 1.  Die volgende tipes woordsomme word behandel: Probleme met Getalle. Afstand, Spoed en Tyd. Werksverrigting. Omtrek, Oppervlakte en Volume. Probleme oor Geld. Let wel: Hierdie kursus is slegs geldig vir 60 dae na aankoop.

Woordsomme Gr11 Read More »

Kwadratiese Vergelykings Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Kwadratiese Vergelykings en Ongelykhede.  In hierdie kursus verduidelik sy die volgende onderwerpe in detail: Vergelykings wat Breuke bevat. Vergelykings wat Wortels bevat. Kwadraatsvoltooiing. Kwadratiese Formule. Vergelykings met k-metode. Gelyktydige vergelykings. Kwadratiese Ongelykhede. Let wel.  Hierdie kursus is slegs 60 dae geldig na aankoop.

Kwadratiese Vergelykings Gr11 Read More »

Eksponente Gr10

In hierdie kursus verduidelik juffrou Pythagoras Eksponente volledig.  Die volgende onderwerpe word behandel: Eksponentwette Uitdrukkings met Eksponente Eksponensiële Vergelykings Moeiliker Vergelykings wat Eksponete bevat Let wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Eksponente Gr10 Read More »

Heelgetalle Gr9

Juffrou Pythagoras verduidelik Heelgetalle.  In hierdie kursus bespreek sy die volgende onderwerpe: Optel en Aftrek van Heelgetalle. Vermenigvuldiging en Deling van Heelgetalle. Vierkante, Derdemagte, vierkantswortels en derdemagswortels. Heelgetal probleme soos wat jy in die eksamen kan verwag. Let wel. Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Heelgetalle Gr9 Read More »

Heelgetalle Gr8

Juffrou Pythagoras verduidelik Heelgetalle.  Sy behandel die volgende onderwerpe in hierdie kursus: Inleiding tot Heelgetalle Optel en Aftrek van Heelgetalle Vermenigvuldiging en Deling van Heelgetalle Vierkante, Derdemagte en Wortels Let wel.  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Heelgetalle Gr8 Read More »

Rye en Reekse Deel 2 Gr12

In hierdie les verduidelik juffrou Pythagoras die tweede gedeelte van Rye en Reekse. Sy behandel die volgende onderwerpe: Die Som van Rekenkundige Reekse Die Som van Meetkundige Reekse Bewyse van die Som-formules vir eksamen doeleindes Som tot oneindig Eksamen tipe vrae oor Reekse Let wel. Hierdie kursus is slegs vir 60 dae geldig na aankoop.

Rye en Reekse Deel 2 Gr12 Read More »

Algebraïese Breuke Gr10

Juffrou Pythagoras help jou om Algebraïese Breuke te bemeester.  In hierdie kursus behandel sy die volgende onderwerpe: Vermenigvuldiging en Deling van breuke Optel en Aftrek van breuke Breuke waar die teken verander Eksamen tipe vrae oor Algebraïese breuke Let wel.  Hierdie kursus is geldig vir 60 dae na aankoop.

Algebraïese Breuke Gr10 Read More »

Faktoriseer Algebraïese Uitdrukkings Gr10

Juffrou Pythagoras verduidelik hoe om Algebraiese uitdrukkings te faktoriseer. In hierdie kursus vind jy die volgende onderwerpe: Vermenigvuldiging van ‘n tweeterm met ‘n drieterm. Faktorisering deur gemeenskaplike faktor uit te haal. Faktorisering van die verskil van twee vierkante. Faktorisering van ‘n drieterm. Faktorisering deur groepering. Faktorisering van die verskil en som van derdegraadse uitdrukkings. Let

Faktoriseer Algebraïese Uitdrukkings Gr10 Read More »

Telgetalle Gr9

Juffrou Pythagoras verduidelik Telgetalle volledig.  Die onderwerpe wat behandel word is: Die Reële getalle stelsel Verhouding en Koers Direkte en Omgekeerde Eweredigheid Finansiële Wiskunde Let Wel:  Hierdie kursus is slegs vir 60 dae na aankoop geldig.

Telgetalle Gr9 Read More »

Telgetalle Gr8

Juffrou Pythagoras help nuwe Graad 8 leerlinge om aan te pas en om Telgetalle beter te verstaan.  Sy behandel ook Veelvoude, Priemfaktorisering, GGF en KGV.  Daar word ook probleme, soos wat in die regte lewe gevind word, behandel.  Dit sluit onder andere in Verhouding en Koers, BTW, Lenings, Wins en Wisselkoers. Let wel. Die kursus

Telgetalle Gr8 Read More »

Waarskynlikheid Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik Waarskynlikheid.  Sy gebruik hope voorbeelde en soos altyd, verduidelik sy stap-vir-stap.  Nadat jy die kursus voltooi het sal jy verseker Waarskynlikheid baie beter verstaan.  Die onderwerpe wat in hierdie kursus behandel word, is: Onderling Uitsluitende Gebeurtenisse Optelreël Komplimentêre Gebeurtenisse Afhanklike en Onafhanklike Gebeurtenisse Die Produkreël Venndiagramme Boomdiagramme Gebeurlikheidstabelle Hierdie kursus is beskikbaar

Waarskynlikheid Gr11 Read More »

Sirkelmeetkunde Deel 2 – Koordevierhoeke Gr11

In hierdie kursus word die volgende behandel: Inleiding tot koordevierhoeke. Die stelling, die teenoorstaande hoeke van ‘n koordevierhoek is supplementêr en sy omgekeerde. Die stelling, die buitehoek van ‘n koordevierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Hoe om te bewys dat ‘n vierhoek ‘n koordevierhoek is. Daar is ook eenvoudige voorbeelde om die stellings in

Sirkelmeetkunde Deel 2 – Koordevierhoeke Gr11 Read More »

Sirkelmeetkunde Deel 1 – Sirkels met middelpunt Gr11

Juffrou Pythagoras verduidelik die eerste vier sirkelstellings.  Sy begin met die formele bewyse, maklike voorbeelde  en dan meer ingewikkelde probleme (vir elke stelling), tipiese vrae wat jy in eksamenvraestelle kan verwag.  Soos gewoonlik, verduidelik sy  Meetkunde stap-vir-stap en maklik om te volg metodes.  Hierdie is die eerste tree van jou reis om Sirkelmeetkunde uiteindelik te

Sirkelmeetkunde Deel 1 – Sirkels met middelpunt Gr11 Read More »

Scroll to Top